Välkommen till Sandels!

Musik- och kulturskolan Sandels är ett institut för utövande konst med undervisning i musik och dans. Utbudet är riktat i första hand till barn och unga, men vi har också undervisning för vuxna.
Undervisningen sker efter skoltid men i samarbete med grundskolan, gymnasiet och ungdomsverksamheten. Undervisningsspråket är svenska. Vi samarbetar med regionens andra musikinstitut och organisationer inom konst- och musikutbildning.
Välkommen till Sandels!


Ingen närundervisning 30.11.2020 – 31.1.2021

Myndigheterna har fattat beslut om att den grundläggande konstundervisningen inte ordnas som närundervisning
under tiden 30.11.2020 – 31.1.2021. Orsaken är samhällsspridningen av Covid-19.

Lärare och elever ska stå i kontakt med varandra och komma överens om alternativa undervisningsformer under ovan nämnda period.
Distansundervisningen i den enskilda undervisningen sker i realtid över internet. Beroende på elevens möjligheter och preferenser kan undervisningen ske på basis av uppgifter som eleverna löser och presterar enligt givna direktiv.

Borgmästare Jan Vapaavuoris info 15.1.2021 kan ses här.


Cirkulär till elever och vårdnadshavare 15.1.2021

Läs här

Sammandrag av den nya läroplanen

Läs här

Antagning av nya elever

Läs här

Anmälning här

Dataskydd

Läs här


Händer just nu

  1. Ingen närundervisning på Sandels under 30.11.2020 – 31.1.2021

    27.11.2020 @ 08:00 - 31.1.2021 @ 17:00

KLANG – Klassisk instrumentundervisning för alla

Från 7 år

På den traditionella linjen KLANG lär du dig att spela klassiska pärlor från olika sekler fram till nutid. Du får individuell undervisning och spelar tillsammans med andra i kammarmusikgrupper och orkestrar. Du kan välja bland stråk- och blåsinstrument samt piano.

PORK – För dig som gillar rytmmusik

Från 7 år

På pop- och rockmusiklinjen PORK lär du dig att spela hitlåtar och pop-, rock- och jazzklassiker. Du får spela individuellt och tillsammans med andra i band.

Du kan välja bland sång, piano, trummor, bas eller elgitarr.

MUSIKKARUSELLEN – Prova på instrument och musicera tillsammans

Från 7 år

Musikkarusellen är en unik helhet där barnen får prova olika instrument och sjunga och spela tillsammans. Efter instrumentvalet ges eleverna individuella lektioner eller lektioner i små grupper. Till helheten hör också en grupplektion där barnen tillsammans får lära sig musikens grunder genom sång och rytmik.

MUSIKLEK – Väck ditt barns kärlek till musiken!

0–6 år

Börja musikundervisningen i musikleken. Via lek, sång, spel och rörelse lär sig barn musikens grunder och förbereder sig för framtida musikstudier. Som 0–3-åring börjar barnet i baby- och knatterytmik och fortsätter sedan i de egentliga musiklekgrupperna (3–6 år).

SUZUKIMETODEN – Barn och föräldrar tillsammans

3–6 år

Den internationella Suzukimetoden bygger på att barnet lär sig musik på gehör, lite på samma sätt såsom sitt modersmål. Undervisningen sker både individuellt och i grupp. Föräldrarna deltar i undervisningen och får individuell handledning i metodiken för att stödja barnet. På Sandels ges Suzukiundervisning i flöjt, violin, cello och gitarr.

SPELA MED FÄRGER – Pianoundervisning för barn under skolåldern

5–6 år

Gruppundervisning för nybörjare där vi använder den brittiska pianopedagen Sharon Goodey’s pianobokserie Playing with Colour. En barnvänlig, färggrann och enkel notbild gör notläsningen lätt och motiverande redan från de första pianotimmarna.

DANS – Alla kan dansa!

6 år–vuxna

På danskurserna lär du dig jazzdansens grunder, som bygger på rytm, smidighet och koordinationsförmåga. Vi har dansgrupper för olika ålderskategorier. Alla är välkomna i anmälningsordning!

KÖRER – Alla kan sjunga!

från 10 år

Kom med och sjung tillsammans i någon av våra sånggrupper och körer.

Vi har små sånggrupper, traditionell kör och showkör för olika åldrar.

Bekanta dig med bl.a. Sandurkören, Kalimbakören och Sing It Out Loud!

Genvägar

Töölö Gymnasium
Töölö Gymnasium
Töölö Gymnasium