Anmälningstiden för läsåret 2018 – 2019

Anmälningar och återanmälningar.

Anmälningstiden för nya elever inleds den 2 maj 2018 och pågår till måndagen den 28 maj 2018! Anmälningsblanketten som gäller inträde för läsåret 2018-2019 (nya elever) publiceras den 2 maj 2018.

Alla nya elever till Musikkarusellen (födda 2011 och 2012) antas i anmälningsordning. Elever som har deltagit i musiklekskolan Myrans verksamhet har förtur. Efter anmälningen skickar vi ut en bekräftelse. I bekräftelsen finns en webbenkät som vårdnadshavaren ska fylla i. I bekräftelsen finns också en faktura för anmälningsavgiften som betalas senast på förfallodagen. Då enkäten är ifylld och anmälningsavgiften betald är anmälningen komplett.

Nya elever som är 8 år och äldre (födda 2010 och tidigare) antas via en personlig intervju och ett kort test. Sökande får också spela och sjunga ett stycke efter eget val.

Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas eleverna i anmälningsordning.

Tidpunkt för personlig intervju: torsdag 31 maj och fredag 1 juni (individuella tider tillämpas, kansliet tar kontakt för att överenskomma om individuell tidpunkt).

Samtliga elever som är redan inskrivna för studier bör göra en anmälning om studiernas fortsättning för läsåret 2018-2019. Anmälningstiden inleds den 26 mars 2018 och avslutas den 16 april 2018. Anmälning och betald anmälningsavgift (faktureras då anmälningen har gjorts) garanterar fortsatt studieplats.

Ålder:

Elevernas ålder beräknas per 31.12 det pågående kalenderåret.

Kontinuerliga anmälningar kan tas emot i gruppämnen: körerna, dansen, musikleken och orkesterverksamheten.

Föräldrar och vårdnadshavare: läs här om praktiska tips som gäller musikstudierna 

För mer information om anmälningar, kontakta kansliet, gärna per e-post.