Anmälningstiden för läsåret 2018 – 2019

Anmälningar och återanmälningar.

Anmälningsblanketten och förhandsuppgifter som gäller inträde för läsåret 2018-2019 (nya elever) publiceras den 2 maj 2018.

Alla nya elever antas via en personlig intervju och en enkät som föräldrar/ vårdnadshavare fyller i på förhand (meddelas senare). Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas eleverna i anmälningsordning. Anmälningstiden för nya elever inleds den 2 maj 2018 och pågår till söndagen den 27 maj 2018!

Tidpunkt för intervju: meddelas senare (individuella tider tillämpas, bokas på förhand med kansliet).

Samtliga elever som är redan inskrivna för studier bör göra en anmälning om studiernas fortsättning för läsåret 2018-2019. Anmälningstiden inleds den 26 mars 2018 och avslutas den 16 april 2018. Anmälning och betald anmälningsavgift (faktureras då anmälningen har gjorts) garanterar fortsatt studieplats.

Ålder:

Elevernas ålder beräknas per 31.12 det pågående kalenderåret.

Kontinuerliga anmälningar kan tas emot i gruppämnen: körerna, dansen och orkesterverksamheten.

Föräldrar och vårdnadshavare: läs här om praktiska tips som gäller musikstudierna 

För mer information om anmälningar, kontakta kansliet, gärna per e-post.