Anmälningstiden för läsåret 2021 – 2022

Antagningen av nya elever sker på våren. Anmälningstiden för redan inskrivna elever är 22 mars – 19 april. Kansliet sänder inloggningskoder till elever och vårdnadshavare och anmälningen sker via elevapplikationen Eepos. Anmälningstiden för nya elever inleds (webblanketten öppnas) onsdagen den 28 april (obs! tidpunkten senarelagd jfrt med tidigare information) och avslutas fredagen den 21 maj. Nya elever till Musikkarusellen (barn födda år 2014 och 2015) antas i anmälningsordning.

Kontinuerliga anmälningar kan tas emot i gruppämnen: körerna, dansen, musikleken och orkesterverksamheten.

Föräldrar och vårdnadshavare: läs här om praktiska tips som gäller musikstudierna 

För mer information om anmälningar, kontakta kansliet, gärna per e-post.