Anmälningstiden för läsåret 2019 – 2020

Anmälningar och återanmälningar.

Anmälningsblanketten som gäller inträde för läsåret 2019-2020 (nya elever) publiceras den 10 april 2019 kl. 19.00 då anmälningstiden för nya elever inleds. Anmälningsblanketten är öppen t.o.m. fredagen den 24 maj 2019 då anmälningstiden slutar!

För barn i åldern 3-6 erbjuds vid sidan av musiklek instrumentundervisning enligt Suzukimetoden och Playing with Colour. För barn som är födda 2012 och 2013 erbjuder vi undervisning inom Musikkarusellen. Till Musikkarusellen antas eleverna i anmälningsordning, elever som har deltagit i musiklekskolan Myrans verksamhet har förtur. Efter anmälningen skickar vi ut en bekräftelse. I bekräftelsen finns en webbenkät som vårdnadshavaren ska fylla i. I bekräftelsen finns också en faktura för terminsavgiften som betalas senast på förfallodagen. Då enkäten är ifylld och terminsavgiften betald är anmälningen komplett.

Övriga elever antas via en personlig intervju med ett kort test. Sökande får spela eller sjunga ett stycke efter eget val.

Till dansundervisningen och till musiklekskolan antas eleverna i anmälningsordning.

Tidpunkt för personlig intervju: onsdag 29 maj (popsångelever), fredag 31 maj (övriga sökande; individuella tider tillämpas, kansliet tar kontakt för att komma överens om en individuell tidpunkt).

Samtliga elever som är redan inskrivna för studier bör göra en anmälning om studiernas fortsättning för läsåret 2019-2020. Anmälningstiden för dessa elever inleds den 18 mars 2019 och avslutas den 31 mars 2019. Anmälning och betald terminsavgift (faktureras då anmälningen har gjorts) garanterar fortsatt studieplats.

Kontinuerliga anmälningar kan tas emot i gruppämnen: körerna, dansen, musikleken och orkesterverksamheten.

Föräldrar och vårdnadshavare: läs här om praktiska tips som gäller musikstudierna 

För mer information om anmälningar, kontakta kansliet, gärna per e-post.