Kansliet

Musik- och kulturskolan Sandels
Sandelshuset (3 våningen)
Topeliusgatan 2, 00260 Helsingfors
tel: 010 323 3360
e-post: kansli@moks.fi

 

Kansliet expedierar

Telefonnummer:

Växel: 010 323 3360 

Direktnummer:
MoKS kansli      010 323 3360
Nysten              010 323 3364
Westerlund       010 323 3365
Civiltj.g.             010 323 3363

Observera att då man skickar sms måste det egentliga gsm-numret användas, nummer som börjar med 010 kan inte ta emot textmeddelanden!

Rektor Leif Nystén
Rektors expeditionstider (under terminerna) må 15.00-18.00, ti-to 9.00-12.00.
mobiltel. 0400-874362
e-post: rektor@moks.fi

Studiesekreterare Kirsti Lagus
mobiltel. 045-6578353
e-post: kansli@moks.fi

Ekonom Anne Kotisalo
Frågor som gäller ekonomi (löner, fakturor):
mobiltel. 050-5586151
e-post: ekonom@moks.fi

Personal

Linjeledare Klang  Niclas Joensuu
mobiltel. 050-3093931
e-post: niclas.joensuu@moks.fi

Linjeledare Pork Mika Westerlund
mobiltel. 050-5691079
e-post: mika.westerlund@moks.fi

Musiklek Laura Koskelo
mobiltel. 040-5953737
e-post: laura.koskelo@moks.fi

Nya TaDaM Elin Westerlund
mobiltel. 050-5357965

Som assistent för kansliet och undervisningen fungerar civiltjänstgörare Nico Eklund
mobiltel. 043-8200341
e-post: assistent@moks.fi

Sandels-Lönkan -fastighetens skolvärd (kl. 7.00-15.00) Abdurrahman Guzel
mobiltel. 050-4013812
e-post abdurrahman.guzel@palmia.fi

Pauli Miettinen är disponent och ansvarar för fastighetens tekniska frågor
mobiltel. 040-7535593
e-post: pauli.miettinen@hel.fi

MUSIKINSTITUTETS UTRYMMEN

UNDERVISNINGSPLATSERNA I SANDELS/LÖNKANFASTIGHETEN Topeliusgatan 2/ Sandelsgatan 3

Sandels
Våning 3: rum 306 (Celloklassen); rum 312 (Grupprummet); rum 313 (Duo); rum 314 (Flöjtklassen); rum 318 (Trio); rum 319 (Blockflöjten); rum 320 (Solo); rum 321 (Kammarmusiken); rum 322 (Flygel 1); rum 323 (Flygel 2); rum 324 (Violinklassen); rum 325 (Intro)
Våning 2: rum 211 (Mötesrummet); rum 212 (Gitarrklassen).

Lönkan
Ingång via Sandels, våning -1: Musiklabbet
Pork sidobyggnad mellan Sandels och Lönkan (ingång från gården)
Trum- och sångrummet; Elgitarrummet; Elbasrummet; Band- och keyboardrummet
Musikleken (våning -1, ingång via Porkbyggnaden)
Lönkans musiksal
Gymnastiksalen i Lönkan (ingång via Sandels)
Lönkans festsal, (våning 3 Lönkans Gymnasium, ingång via Sandels)
Buller & Bång i Ungdomsgården Sandels (våning -1)

GYLLENBERGSALEN
Musik- och kulturskolan Sandels’ konsertverksamhet är förlagd till konsertsalen som kallas Gyllenbergsalen enligt avtal med Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse. Salen används av Tölö gymnasium vardagar mellan kl. 8 och 16 samt torsdagskvällar.

Lärare

Ahokas Kaarina (piano) – kaarina.ahokas@moks.fi

Almark Alf (kammarmusik, orkestrar) – alf.almark@moks.fi

Bjon Carolina (cello) – carolina.bjon@moks.fi

Cantell Johan (klarinett, saxofon, ABBBA) – johan.cantell@moks.fi

Carlsson Anne (popsång) – anne.carlsson@moks.fi

Furstenborg Annika (cello) – annika.furstenborg@moks.fi

Joensuu Niclas (tvärflöjt) – niclas.joensuu@moks.fi

Jusslin Anne (gitarr) – anne.jusslin@moks.fi

Karlsson, Vilhelm (kontrabas) – vilhelm.karlsson@moks.fi

Kettunen Matti (elgitarr) – matti.kettunen@moks.fi

Koskelo Laura (musiklek, musikens grammatik) – laura.koskelo@moks.fi

Lagerström Kenneth (trumset) – kenneth.lagerstrom@moks.fi

Lampuoti Juhani (gitarr) – juhani.lampuoti@moks.fi

Lanki Hanna (musiklek) – hanna.lanki@moks.fi

Lindroos Lena (sång, elbas) – lena.lindroos@moks.fi

Michael Stella (tvärflöjt) – stella.michael@moks.fi

Mickelson Stella (piano) – stella.mickelson@moks.fi

Nystén Leif (rektor, musikhistoria) – leif.nysten@moks.fi

Onttonen Päivi (violin) – paivi.onttonen@moks.fi

Pihlström Anne (dans) – anne.pihlstrom@moks.fi

Pohjola Jennika (violin) – jennika.pohjola@moks.fi

Rosenlund Anne (piano) – anne.rosenlund@moks.fi

Salakka Aida (kontrabas) – aida.salakka@moks.fi

Salokoski Lauri (elbas) – lauri.salokoski@moks.fi

Silfverberg Max (trombon) – max.silfverberg@moks.fi

Tuurna Stefanie (improvisation, musikens grammatik) – stefanie.tuurna@moks.fi

Tyni Anniina (trumpet) – anniina.tyni@moks.fi

Weckström Ann-Catrin (musikverkstaden, piano, blockflöjt) – ann-catrin.weckstrom@moks.fi

Westerlund Mika (rytmpiano, piano) – mika.westerlund@moks.fi