Musikkarusellen

Musikkarusellen är en treårig utbildning som riktar sig till barn i förskolan och skolans första klass.
Undervisningen sker i två moduler: Instrumentkarusell och Musikverkstad

Instrumentkarusellen
Det första läsåret fram till jul provar barnen på olika instrument onsdagar kl.17.15–17.45 och får låna instrument från musikskolan. Beroende på resurserna ska alla ha fått ett instrument som man fortsätter med, åtminstone resten av läsåret

Musikverkstad
I Musikverkstaden samlas alla barn per årskurs för att sjunga, spela rytminstrument, ha musik & rörelse, rytmik, solmisation (”den sjungande handen”), dansa – kort sagt: ha musikteori med hela kroppen.
Musikverkstaden åk 1 hålls onsdagar kl. 18.00–18.45.
Verkstad åk 2 på torsdagar kl 18.00-18.45.
Verkstad åk 3 på tisdagar kl 18.00-18.45.

Alla barn får en ringpärm med information om grupperna, lektioner m.m. I pärmen sätter instrumentlärarna info om instrumenten och i den samlas också Musikverkstadens material.
Barnen skall ha lämpligt mjuka skor eller tossor för inomhusbruk. Instrumentet, ringpärmen och innetossorna bör finnas med varje gång!