Musikkarusellen

Musikkarusellen är en treårig utbildning som riktar sig till de barn som börjar i skolans första klass. Till läsåret 2017-18 antas i första hand barn som är födda 2010.
Undervisningen sker i två moduler: Instrumentkarusell och Musikverkstad

Instrumentkarusellen
Det första läsåret fram till jul provar barnen på olika instrument tisdagar kl.17.15–17.45 och får låna instrument från musikskolan. Beroende på resurserna ska alla ha fått ett instrument som man fortsätter med, åtminstone resten av läsåret

Musikverkstad
I Musikverkstaden samlas alla barn per årskurs för att sjunga, spela rytminstrument, ha musik & rörelse, rytmik, solmisation (”den sjungande handen”), dansa – kort sagt: ha musikteori med hela kroppen.
Musikverkstaden åk 1 hålls tisdagar kl. 18.00–18.45.
Verkstad åk 2 på onsdagar kl 18.00-18.45.
Verkstad åk 3 på torsdagar kl 18.00-18.45.

Alla barn får en ringpärm med information om grupperna, lektioner m.m. I pärmen sätter instrumentlärarna info om instrumenten och i den samlas också Musikverkstadens material.
Barnen skall ha lämpligt mjuka skor eller tossor för inomhusbruk. Instrumentet, ringpärmen och innetossorna bör finnas med varje tisdag!

 

Läsåret 2017-18
Vi träffas första gången vid informationstillfället för årskurs 1 på tisdag 15.8.2017 kl 18 i grupprum 312. Ingen instrumentlektion den dagen.