VAD ÄR NYA TADAM?

I 20 års tid ordnades en musikteaterutbildning vid Brages musikskola, sedermera Musik- och kulturskolan Sandels. Linjen, som initierades år 1994 av Mika Westerlund, kallades från första början TaDaM, där bokstavskombinationen står för teater, dans och musik. Under sin existens förverkligade TaDaM 10 musikaler. Som sin sista produktion satte man upp musikalen Legally Blonde i januari 2014.

Utbildningen lades så småningom ned, men för att trygga en musikteaterutbildning på svenska för ungdomar skapades samarbetsprojektet Musikteaterskolan som fick epitetet Nya TADAM. I det nya konceptet deltar sångelever som studerar vid huvudstadsregionens musikinstitut. Förutom Musik- och kulturskolan Sandels ingår Musikinstitutet Kungsvägen, Vanda musikinstitut och Grankulla musikinstitut i Musikteaterskolan Nya TADAM. I det första gemensamma projektet, som löper fram till sommaren 2017, deltar också Helsingfors stads ungdomscentral genom att bestå deltagarna på dramaundervisningen.

Över 50 unga visade sitt intresse för utbildningen. Eleverna antogs på basis av ett test som ägde rum på Svenska Teatern i maj 2015. Slutligen inledde 13 elever studierna på hösten 2015. Vid sidan av sång studerar man dans, rytmik och drama. Det första eldprovet var Stadin kundi möter Nya TADAM som visades i våras på AMOS på Svenska Teatern.

I maj 2016 var det dags för slutexamen med CONNECTED.

Musikteaterutbildning

Nya TADAMs följande tvååriga musikteaterutbildning startar på hösten 2017. Valet av nya elever till utbildningen har skett i månadsskiftet maj-juni 2017. Men, vi behöver fler pojkar, så om du hör till målgruppen och känner för att sjunga och spela teater, tag kontakt med producent Elin Westerlund och anmäl ditt intresse!

2014-2016 PRODUKTION:

http://connectedthemusical.fi/  – #connectedthemusicalfi