Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f.

Sedan mitten av 1980-talet har musikinstitutet haft en understödsförening (föräldraförening) som bistår i verksamheten i synnerhet vad gäller evenemang, konserter och praktiska arrangemang. Numera kallar sig föreningen Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f. och innehåller även en fond som kallar sig Pro Musica Brage.

Alla hem med anknytning till musikinstitutet kan ansluta sig till Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f.

Här följer betalningsinformation och MobilePay-koden för medlemsavgiften. OBS! Enbart en betalning per familj eller hushåll.

Medlemsavgiften 20 euro betalas till: Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f.

FI28 4055 3120 0124 22
HELSFIHH

eller via MobilePay: mottagarnummer: 21558, Summa 20 €

Meddelande: Medlemsavgift Understödsföreningen

En väsentlig del av Musik- och kulturskolans evenemang produceras som ett samarbete mellan musikinstitutet och understödsföreningen. Detta innebär servering, basarer, lotterier och tjänster i allmänhet som anhöriga och vänner till de barn som studerar musik och dans erbjuder.

Alla hushåll som har en anknytning till musikinstitutet kan ansluta sig, dessutom kan andra personer ansluta sig som understödsmedlemmar.

Med hjälp av de medel som flyter in (medlemsavgifter, lotteriintäkter etc.) stöder föreningen skolans elever och t.ex. anskaffningar som främjar skolans verksamhet.

Bifogat finner du en bankgiroblankett med tanke på medlemsavgiften. Vid nätbetalning kom ihåg att anteckna elevens/familjens namn i meddelandefältet. OBS! Enbart en betalning per familj eller hushåll.

Föreningens årsmöte hölls den 28 oktober 2019 kl. 18.00 i Sandels kafé.

Till medlemmar i styrelsen för perioden 2019-2020 valdes följande personer:

Ordförande: Eva-Karin Wilkko-Antell, mobil: 040 557 15 05; eva-karin.wilkko-antell@cegea.inet.fi

Vice ordförande: Janne Wikström, mobil: 044-5637071; janneoskarwikstrom@gmail.com

Sekreterare: Kia Brummer, mobil: 050 441 58 60; kia@debrummer.net

Kassör: Jonas Sundman, mobil: 0500-922177; jonas.sundman@iki.fi

Lotta Sanhaie, mobil: 050-4032306; lotta.sanhaie@gmail.com

Musik- och kulturskolans representant: Leif Nystén, mobil: 0400 87 43 62; leif.nysten@moks.fi,

ersättare: Kirsti Lagus, mobil 045-6578353; kansli@moks.fi