Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f.

Sedan mitten av 1980-talet har skolan haft en understödsförening (föräldraförening) som bistår i verksamheten i synnerhet vad gäller evenemang, konserter och praktiska arrangemang. Numera kallar sig föreningen Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f. och innehåller även en fond som kallar sig Pro Musica Brage.

Alla hem med anknytning till skolan kan ansluta sig till Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f. Medlemsavgiften är 10 euro som inbetalas på föreningens konto/
IBAN FI28 4055 3120 012422
BIC HELSFIHH

TILL SAMTLIGA ELEVER, FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE TILL ELEVER VID MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SANDELS

Medlemmarna i Understödsföreningen för Helsingfors svenska musikinstitut r.f. (f.d. Brages musikskolas understödsförening r.f.) samt fonden Pro Musica Brage kallas till årsmöte torsdagen den 31 oktober 2017 kl. 18.30
i Sandels kafé, Topeliusgatan 2, 00260 Helsingfors.
På mötet behandlas bokslutet för räkenskapsåret 2016-2017 samt val av styrelse för perioden 2017-2018.

Styrelsen för perioden 2016-2017 består av följande:

Ordförande: Eva-Karin Wilkko-Antell, mobil: 040 557 15 05; eva-karin.wilkko-antell@cegea.inet.fi

Vice ordförande: Janne Wikström, mobil: 044-5637071; janneoskarwikstrom@gmail.com

Sekreterare: Kia Brummer, mobil: 050 441 58 60; kia@debrummer.net

Kassör: Alexander Lagus, mobil: 050 3232978; alagus@welho.com

Patrik Schauman, mobil: 040-5134546; patrik.schauman@gmail.com

Mikael  Busck-Nielsen, mobil: 050-4128118; mikael.busck-nielsen@evl.fi

Musik- och kulturskolans representant: Leif Nystén, mobil: 0400 87 43 62; leif.nysten@moks.fi, ersättare: Kirsti Lagus; kansli@moks.fi