Välkommen till Sandels!

 

Musik- och kulturskolan Sandels är ett institut för utövande konst med undervisning i musik och dans. Utbudet är riktat i första hand till barn och unga, men vi har också undervisning för vuxna.
Undervisningen sker efter skoltid men i samarbete med grundskolan, gymnasiet och ungdomsverksamheten. Undervisningsspråket är svenska. Vi samarbetar med regionens andra musikinstitut och organisationer inom konst- och musikutbildning.
Välkommen till Sandels!Höstterminen börjar måndagen den 15 augusti.

Trevlig sommar!

Sandels får ny rektor från årsskiftet 2023

Nike Lönnqvist (f. 1976) har valts till rektor för Musik- och kulturskolan Sandels från den 1 januari 2023.  Lönnqvist är musikpedagog och musikmagister med blockflöjt som sitt instrument. Hon kommer närmast från Musikinstitutet Kungsvägen där hon fungerat  som biträdande rektor sedan början av år 2021. Före det verkade hon som lärare och filialansvarig vid Raseborgs Kulturinstitut.
Lärosätet i Tölö är bekant för Lönnqvist; fram till maj 2015 fungerade hon som lärare och studiehandledare vid Sandels.

Tillgänglighetsutlåtande

Läs här

Cirkulär till elever och vårdnadshavare 5.1.2022

Läs här

Sammandrag av läroplanen

Läs här

Antagning av nya elever

Läs här

Anmälning här

Dataskydd

Läs här


Händer just nu

There are no upcoming events at this time.

KLANG – Klassisk instrumentundervisning för alla

Från 7 år

På den traditionella linjen KLANG lär du dig att spela klassiska pärlor från olika sekler fram till nutid. Du får individuell undervisning och spelar tillsammans med andra i kammarmusikgrupper och orkestrar. Du kan välja bland stråk- och blåsinstrument samt piano.

PORK – För dig som gillar rytmmusik

Från 7 år

På pop- och rockmusiklinjen PORK lär du dig att spela hitlåtar och pop-, rock- och jazzklassiker. Du får spela individuellt och tillsammans med andra i band.

Du kan välja bland sång, piano, trummor, bas eller elgitarr.

MUSIKKARUSELLEN – Prova på instrument och musicera tillsammans

Från 6 år

Musikkarusellen är en unik helhet där barnen får prova olika instrument och sjunga och spela tillsammans. Efter instrumentvalet ges eleverna individuella lektioner eller lektioner i små grupper. Till helheten hör också en grupplektion där barnen tillsammans får lära sig musikens grunder genom sång och rytmik.

MUSIKLEK – Väck ditt barns kärlek till musiken!

0–6 år

Börja musikundervisningen i musikleken. Via lek, sång, spel och rörelse lär sig barn musikens grunder och förbereder sig för framtida musikstudier. Som 0–3-åring börjar barnet i baby- och knatterytmik och fortsätter sedan i de egentliga musiklekgrupperna (3–6 år).

SUZUKIMETODEN – Barn och föräldrar tillsammans

3–6 år

Den internationella Suzukimetoden bygger på att barnet lär sig musik på gehör, lite på samma sätt såsom sitt modersmål. Undervisningen sker både individuellt och i grupp. Föräldrarna deltar i undervisningen och får individuell handledning i metodiken för att stödja barnet. På Sandels ges Suzukiundervisning i flöjt, violin, cello och gitarr.

SPELA MED FÄRGER – Pianoundervisning för barn under skolåldern

5–6 år

Pianoundervisning för nybörjare där vi använder den brittiska pianopedagen Sharon Goodey’s pianobokserie Playing with Colour. En barnvänlig, färggrann och enkel notbild gör notläsningen lätt och motiverande redan från de första pianotimmarna.

DANS – Alla kan dansa!

6 år–vuxna

På danskurserna lär du dig jazzdansens grunder, som bygger på rytm, smidighet och koordinationsförmåga. Vi har dansgrupper för olika ålderskategorier. Alla är välkomna i anmälningsordning!

KÖRER – Alla kan sjunga!

från 7 år

Kom med och sjung tillsammans i någon av våra sånggrupper och körer.

Vi har små sånggrupper, traditionell kör och showkör för olika åldrar.

Bekanta dig med bl.a. Sandurkören, Kalimbakören och Sing It Out Loud!

Genvägar

Töölö Gymnasium
Töölö Gymnasium
Töölö Gymnasium