PORK

Pop & Rock

Pork kallas den inriktning där det musikaliska innehållet i studierna hämtas i första hand från pop- och rockmusikens, jazzmusikens och de olika etniska musikstilarnas område. I dagligt tal brukar inriktningen gå under namnet rytmmusik eftersom de rytmiska elementen spelar en central roll.

PORK

Ett gemensamt drag i rytmmusiken är förutom rytm improvisationen. Själva musiken har motsvarande lagbundna uppbyggnad som traditionell västerländsk konsertmusik, men improvisationen ges stor plats i själva uppförandet. Också harmoniken inom rytmmusik har en karaktäristisk terminologi som skiljer sig från den som används inom traditionell västerländsk musik.

Rytmmusiken återspeglar den bild som allmänheten har fått via medierna om musikindustrin. Undervisningen i rytmmusik tar ändå fasta på traditionens betydelse så att eleverna skall få en så mångsidig bild som möjligt av rytmmusiken i ett historiskt perspektiv.

Pork följer i undervisningen de nivåprovsrekommendationer som har utarbetats av Finlands musikläroinrättningars förbund (SML – FMF). För att trygga kvaliteten i undervisningen och framförandena bör läraren i programvalet till nivåproven prioritera de musikstilar som läraren och nivåprovsnämnden har specialkunskap i.

En gemensam nämnare för undervisningen är att de instrument som används ofta kräver elektronisk förstärkning, eller där elektronikens inverkan är en väsentlig del av ljudproduktionen. Också sångundervisningen utgår från att ljudförstärkningen är en avgörande del av själva framförandet.