Musiklekskolan Myran

Antagning

 • 0–6 år
 • Till Musiklekskolan Myran antas eleverna i anmälningsordning.

Myran

I Baby- och Knatterytmik (0-3 åringar) medverkar föräldrarna under lektionen, som är 30-45 min lång. I Trollungarnas (3 åringar), Solstrålarnas (4 åringar) och Orff-myrornas (5 åringar) lektion, som är 45 min, deltar föräldrarna inte.

Undervisningen på småbarnsstadiet och förskoleåldern omfattar barn i åldern 0-6 år.

Undervisningen syftar till att utveckla och främja barnets rytm-, form-, harmoni- och melodisinne genom

 • sånger och sånglekar
 • musik- och rörelselekar
 • danslekar
 • rytmik
 • musikskapande med hjälp av Orffinstrument (metallfoner, xylofoner, klockspel), klassiska instrument (kantele, blockflöjt, gitarr, piano), trummor och rytminstrument m.fl.
 • träning i musiklyssnande
 • grundläggande musikkunskap
 • integrering av musik med de övriga konstarterna: poesi och prosa, måleri, dockteater, hantverk med olika material som t.ex. papper och modellera
 • inlärning av musikens grundbegrepp: snabb – långsam, hög ton – låg ton, kort ton – lång ton, stigande tonföljd – fallande tonföljd, starkt – svagt, pulsnoter – sångnoter, härmning, dur – moll, grundläggande tonbildning, tonträffning och gehörsträning
 • motorisk träning
 • språklig träning
 • koncentrationsträning

Undervisningen sker enligt spiralprincipen, d.v.s. varje år repeteras, förutom helt nytt material, gammalt och bekant material och tidigare insikter, som efter hand fördjupas och breddas.

kontakt: kansli@moks.fi

 

Läroplanen

En elev i Myran får åldersbunden undervisning i anpassade grupper på 6-11 barn. Undervisning ges en gång/vecka i 45min och innehåller sång, musik och rörelse, musikkunskap (att lyssna till musik), rytmik, musikteori, solfège, sagor och bildkonstuppgifter – allt utgående från lek. De 5-åriga Orffmyrorna lär sig spela på tonboxar, metallofoner, xylofoner och på klockspel. 6-åringarna får lära sig spela lite 5-strängad kantele.

Huvudmålsättningen med musiklekskolan är att väcka barnets kärlek till och intresse för musik samt utveckla grundfärdigheter i musik genom lyssnande och eget skapande. Barnet får utveckla sin fantasi och kreativitet på musikens område och erbjuds konstnärliga impulser och upplevelser. Musiken är som ett extra språk med vars hjälp barnet på ett mer nyanserat sätt kan visa och uttrycka känslor. Genom en god musikundervisning skapas en trygg grogrund för barnets emotionella och sociala utveckling.