Musikens grammatik och Improvisation

 

Musikens grammatik

Musikens grammatik är en viktig del av studierna i ett musikinstitut och hör till alla instrumentelever​. Kurserna i musikens grammatik stöder instrumentstudier och går igenom t.ex. notnamn, rytmer, intervall, ackord, taktarter, tonarter, skalor, musikterminologi och musikhistoria​. Den egna instrumentläraren undervisar de grundläggande sakerna​ och efter att eleven har fyllt 10 år och närmar sig den första nivåprestationen i sitt huvudinstrument är det dags att komma till musiklabbet eller börja med improvisation eller komposition. Kurserna i grundstudierna är i regel en termin långa, fördjupad teori håller på ett läsår​. 

Labb A, Labb B och en kurs i musikens historia är obligatoriska i grundstudierna och utöver de ska alla välja minst två valbara kurser på grundnivå. På fördjupad nivå krävs en MG4-kurs eller valbara moduler i motsvarande omfattning.

All undervisning sker i Musiklabbet om inte annat meddelas. Klassrummet finns i Sandelshusets källarvåning. Från gårdssidan av den övre matsalen går det trappor ner till Musiklabbet.

Anmälningarna till grupperna kan göras i samband med återanmälning eller nyanmälning eller genom att anmäla till kansliet. Kontakta musikens grammatiklärarna Pia Lindholm och Laura Koskelo (fornam.efternamn@moks.fi) eller kansliet (kansliet@moks.fi) om du vill veta mera!

Kurser

MG1 är frivillig för alla som vill lära sig grunderna till MG. Denna kurs ordnas för första gången som gruppundervisning läsåret 2024-2025 och innehåller samma innehåll som är integrerat i instrument- och sånglärarnas undervisning på nivå 1. Dessa kunskaper krävs för att fortsätta med Labb A-C.

Labb A & B (MG2) och Labb C med tillägg (MG3) innebär mest skriftliga uppgifter och musicerande kring ovannämnda teman, från ca. 10-12 år uppåt. Labb A är för många den första kursen i musikens grammatik i grupp.​

Klassisk musikhistoria och popjazz-musikens historia presenterar olika musikstilar och epoker och det som är kännetecknande för dem. Rekommenderas först för högstadieelever om eleven inte redan som yngre närmar sig NP3​.

Instrumentlära går igenom tonala system och olika instrument. Rekommen-deras först för högstadieelever om eleven inte redan som yngre närmar sig NP3.​

I improvisation skapar eleverna egen musik i stunden. Från ca. 10 år uppåt​. Improvisation kan vara den första kursen i musikens grammatik och det finns nivågrupper också för de längrehunna elever.

Komposition och arrangemang är en kurs för den som vill skriva egen musik. Från ca. 10 år uppåt​. Komposition lämpar sig för elever på alla nivåer, också som den första kursen i musikens grammatik.

I musikteknologi lär eleverna sig t.ex att använda olika inspelningsprogram,  editera och fungera som ljudtekniker. Kursen ordnas i samarbete med Musikinstitutet Kungsvägen​ och det finns grupper för både nybörjare och längrehunna elever.

Fördjupad teori utvidgar de kunskaper eleven lärde sig i musiklabb A-C och studeras som en del av de fördjupade studierna.

Grupper i Musikens Grammatik

Preliminära grupper läsåret 2024-2025

Ovan länk till de planerade grupperna i MG för läsåret 2024-2025. Grupperna startar om det finns tillräckligt intresse.

MG1 är frivillig för alla som vill lära sig grunderna till MG. Denna kurs ordnas för första gången som gruppundervisning och innehåller samma innehåll som är integrerat i instrument- och sånglärarnas undervisning på nivå 1. 

Kursmodulerna Labb A och Labb B (dessa ingår i MG2) samt Klassisk musikhistoria/ Pop-Jazzmusikens historia är obligatoriska en termin långa moduler på grundnivå. Därtill bör varje elev välja två valbara moduler/ kurser för att få betyg på grundnivån. MG3 innehåller två moduler (Labb C med tilläggsmodul).

På fördjupad nivå krävs en MG4-kurs eller valbara moduler i motsvarande omfattning.