Trumpet


Trumpeten har en klar, stark och bländande ton. Du kan börja spela trumpet redan som 7-åring med en kornett eller en s.k. ficktrumpet. Med trumpeten kan du spela i blåsorkestern Abbba.

Ålder: 7 år och uppåt, även vuxna.
Plats: Sandels.