Att börja studera musik 

Introduktion för föräldrar

Till skillnad från den traditionella skolan sker undervisning på musikinstitutet inte dagligen. Barnet besöker sina lektioner en eller flera gånger i veckan. Detta innebär att själva arbetet (att lära sig en färdighet, övningen) vanligen utförs en dag med läraren och resten sker på egen hand i hemmet. Studierna på en vanlig skola sker dagligen och läraren kan därför följa upp arbetet som sker under veckan. Eftersom lärarna på musikskolan inte har denna möjlighet är samarbete mellan lärare och föräldrar av stor vikt.
Lärarens uppgift är att förbereda övandet i hemmet under lektionen och ge barnet de verktyg som det behöver för att klara uppgiften. Inspirera barnet till att öva genom att musicera tillsammans, visa och förklara. För en nybörjare kan detta fulla ansvar för studierna under veckan vara ett allt för stort lass att dra. Här är det viktigt att barnet får stöd och hjälp med att strukturera sitt övande.
Förutom läraren är föräldrarna kanske den största inspirationskällan och motivatorn för unga som studerar musik.
Föräldrarnas intresse för studierna och en god kontakt med läraren är saker som på ett signifikativt sätt befrämjar musikstudierna. Det är inte så avgörande om föräldrarna själva kan spela, utan i högre grad om föräldrarna njuter av musik och uppskattar barnets prestationer. Föräldrar är en oersättlig hjälp när det gäller att hjälpa barnet i att strukturera sin övning, hjälpa och motivera. Att få övningen till att bli en daglig och positiv händelse är en central och viktig del i att studera musik. Eftersom barnet lär sig från grunden har föräldern alla möjligheter att lära sig tillsammans med barnet. Besök ditt barns lektioner och be läraren om hjälp. Att utöva musik är magiskt men det vi gör när vi lär oss musik kan alla förstå.

Praktiska tips

• Se till att ditt barn har de verktyg som behövs för studier i sitt ämne, t. ex. instrument, notställ, notpapper, anteckningsbok, penna och radergummi.
• Ordna en fast punkt i hemmet där barnet kan öva och förvara sina saker. Det bör vara en allmän plats där barnet får arbetsro men där du kan hålla uppsikt och hjälpa om så behövs. Ett isolerat rum dit man ”skickar” barnet för att öva kan med tiden få en negativ effekt på övandet.
• Se till att barnet verkligen får arbetsro i den mån det är möjligt i ett ibland hektiskt familjeliv. Det är svårt att t. ex. koncentrera sig på att öva om kompisarna ringer i ett för att be barnet att komma ut och leka. Övningen bör få sin tid i vardagen.
• Presentera dig själv som en hjälpare. Undvik negativ kritik. Om någonting går trögt eller om barnet har svårt att koncentrera sig, ta en paus. Försök på nytt om en stund. Informera läraren om vad som känns svårt och vad som går fint.
• Se till att barnet övar tillräckligt långsamt och noggrant. Repetition är nyckeln till att lära sig ett avsnitt. Således kan man också lära sig fel genom upprepning. Barnets iver att lära sig kan ibland ta överhand och det börjar därför slarva och öva in fel. Ta en sak i taget. Ge barnet tid att smälta nya avsnitt och ge beröm när det når ett delmål i sitt övande. Be läraren om hjälp att planera övningen hemma.
• Se till att barnet inte har för många hobbyn! Det är viktigt för barnets självkänsla att ha gott om tid att utveckla sitt spel i lugn och ro. Varje steg vidare motiverar och ökar ens självkänsla. Likaså kan det vara väldigt destruktivt om barnet upplever att det inte kan läxorna tillräckligt bra p.g.a. tidsbrist.
• Periodvis kan arbetet hemma kännas motigt. Motivationen att öva kan gå i vågor. Om du upptäcker att ditt barn inte upplever övandet och spelandet som någonting positivt, tala om det för läraren. Tillsammans kan vi hitta metoder och övningssätt som passar just ditt barn i den stunden.
• Skaffa gärna inspelad musik med det instrument som barnet spelar. Att dagligen få höra ”hur det ska låta” förstärker barnets inre bild om instrumentet och dess karaktär. Man behöver inte sitta ner och aktivt lyssna utan det räcker att ha det i bakrunden när man sysslar med något annat. Denna passiva ljudmiljö kan få en otroligt positiv effekt på barnets spelande!
• Besök konserter. Att lyssna till musik ”live” ingår som en del i studierna och kan vara en härlig upplevelse för hela familjen.

Om du har funderingar eller frågor kring undervisningen eller övandet, ta kontakt med läraren i fråga. Lärarna på musikskolan, vare sig det handlar om huvudämnet, teori eller annan verksamhet, finns även till för dig som förälder. Vi hjälper dig mer än gärna att motivera ditt barn i sina studier.