Anmälningstiden för läsåret 2022 – 2023


Till anmälningsblanketten


Antagningen av nya elever sker på våren. Anmälningstiden för redan inskrivna elever öppnas i mars 2022. Kansliet sänder inloggningskoder till elever och vårdnadshavare och anmälningen sker via elevapplikationen Eepos. Anmälningstiden för nya elever inleds (webblanketten öppnas) 2 maj och avslutas 23 maj.
Nya elever till Musikkarusellen (barn födda år 2015 och 2016) antas i anmälningsordning.

Kontinuerliga anmälningar kan tas emot i gruppämnen: körerna, dansen, musikleken och orkesterverksamheten.

  • Föräldrar och vårdnadshavare: läs här om praktiska tips som gäller musikstudierna 
  • För mer information om anmälningar, kontakta kansliet, gärna per e-post.