Anmälningstiden för läsåret 2023 – 2024


Till anmälningsblanketten


Antagningen av nya elever sker på våren. Anmälningstiden för redan inskrivna elever öppnas 20 mars 2023. Kansliet sänder inloggningskoder till elever och vårdnadshavare och anmälningen sker via elevapplikationen Eepos. Anmälningstiden för nya elever inleds (webblanketten öppnas) 2 maj och avslutas 21 maj.
Nya elever till Musikkarusellen (barn födda år 2016 och 2017) antas i anmälningsordning.

Kontinuerliga anmälningar kan tas emot i gruppämnen: körerna, dansen, musikleken och orkesterverksamheten.

  • Föräldrar och vårdnadshavare: läs här om praktiska tips som gäller musikstudierna 
  • För mer information om anmälningar, kontakta kansliet, gärna per e-post.