Utrymmen

Sandels

Våning 2: piano, trumpet
Våning 3: piano, violin, cello, kontrabas, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, gitarr, sång

Lönkan

Ingång via Sandels, våning -1: Musiklabbet
Pork sidobyggnad mellan Sandels och Lönkan (ingång från gården)
Trum- och sångrummet; Elgitarrummet; Elbasrummet; Band- och keyboardrummet
Musikleken (våning -1, ingång via Porkbyggnaden)
Lönkans musiksal
Gymnastiksalen i Lönkan (ingång via Sandels)
Lönkans festsal, (våning 3 Lönkans Gymnasium, ingång via Sandels)

Buller & Bång

Dans Buller & Bång i Ungdomsgården Sandels (våning -1)

GYLLENBERGSALEN

Musik- och kulturskolan Sandels’ konsertverksamhet är förlagd till konsertsalen som kallas Gyllenbergsalen enligt avtal med Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse.