Samtycke för att föra in elevens studieinformation i den nationella KOSKI-databasen

15.12.2023 kl. 10:14
Fram till 31.12.2023 kan eleverna och vårdnadshavare vid Musik- och kulturskolan Sandels ge sitt samtycke till att information om elevernas studier vid musikinstitutet förs in retroaktivt i KOSKI-databasen under 2024.

Studier inom grundläggande konstundervisning till Studieinfo (studieinfo.fi)

Detta meddelande gäller de elever på Musik- och kulturskolan Sandels som studerar musik på grundnivå eller fördjupad nivå samt dans. Eleverna och deras vårdnadshavare som berörs av detta har redan fått ett Eepos-mejl om saken.

En elev vid Musik- och kulturskolan Sandels kan få rätt att spara information om sina musik- och dansstudier i den nationella databasen KOSKI. De prestationer som uppnås i den grundläggande konstundervisningen ackumuleras sedan på samma ställe som elevens övriga studier (t.ex. grundskola, gymnasium, yrkesutbildningsinstitut, universitet etc.) i utbildningsnämndens tjänst Utbildningsstyrelsen Min Studieinfo.

Dataöverföringen är endast möjlig om eleven och/eller hens vårdnadshavare har gett sitt samtycke i Eepos före den 31 december 2023 till att data om studierna och prestationerna överförs till KOSKI. Om samtycke inte ges inom utsatt tid kan det endast ges nästa gång vid övergång till nästa studienivå (från grundstudier till fördjupade studier).

Samtycke ges enligt elevens ålder:

  • för barn under 15 år ges samtycke av vårdnadshavare/rättsligt ombud
  • för över 15-åringar ges samtycke av eleven och vårdnadshavaren/rättsligt ombud tillsammans
  • 18-åriga elever ger själva sitt samtycke

Samtycke ges genom att logga in på Eepos med student-ID på https://sandels.eepos.fi/

Om du inte har sparat din inloggningsinformation till https://sandels.eepos.fi , kan du skicka en förfråga till kansli@moks.fi , rektor@moks.fi eller assistent@moks.fi . Dessa förfrågningar behandlas manuellt, så vi kan inte garantera att du genast får svar. De förfrågningar som skickas efter 29.12.2023 kl.17 kan vi inte längre garantera att besvaras inom utsatt tid. Det lönar sig att skicka förfrågningen så snart som möjligt.

  1. Efter att ha loggat in, gå till Koski-dataöverföring-sidan i huvudmenyn och bekanta dig med beskrivningen av databehandling gällande Koski-lagring.
  2. Lägg till samtycke för den/de studienivå(er) som samtycke ges till.
  3. Spara slutligen samtycket. Eleven och den minderåriges vårdnadshavare som lämnat sitt samtycke har rätt att när som helst under eller efter studierna återkalla sitt samtycke.

Bekanta dig med innehållet i meddelandets länkar och, om du så önskar, ge ditt samtycke till dataöverföring så snart som möjligt i Eepos, senast den 31 december 2023.

BROSCHYR: Grundläggande konstundervisning och Koski-databasen (på finska)

Instruktioner för att ge samtycke och identifiering

Koski nyhetsbrev för familjer (finns även i Eepos)

Utbildningsstyrelsen: Användningen av KOSKI-resursen är nu möjlig i grundläggande konstundervisning

Information om Koski-tjänsten

Dataskyddsbeskrivning för Koski-tjänsten

Dataskyddsbeskrivning av studentnummerregistret

Ett brev skickat till elever och vårdnadshavare via Eepos